For korrekt visning: Vend telefonenrotertelefonen

Bydel Søndre Nordstrand

Kontaktinformasjon:

Bjørndal:
bjorndal@natteravnene.no
Facebook:
Natteravnene Bjørndal
bjorndal@
natteravnene.no

Klubbhuset til Bjørndal idrettspark
DATE
S
Kontaktinformasjon:
Besøksadresse:
Storgata 28A, 0184 Oslo
(inngang Lybekkergata)
Telefon: 23 00 21 20
E-mail: post@natteravnene.no
Choose a location
Natteravnene
59.913826, 10.752600