November og desember er måneder med mange arrangementer

Ovennevnte måneder er ofte forbundet med mange sosiale arrangementer, foruten at høytiden med Jul nærmer seg er det mange Julebord.  Veldig hyggelig med Julebord hvor folk er ute og koser seg. Mange har hørt og lest om gode Julebordvettregler. Vi skal ikke ramse opp alle sammen, men noen gode råder er:

Hold sammen: Pass på hverandre og ikke la noen være alene

Planlegg hjemreise: Sjekk rutetider, ha reservepenger til drosje og ha en god back-up plan dersom "siste buss" har gått. 

Unngå mørke og lite trafikkerte områder: Velger du å gå hjem, gå i opplyste og befolkede gater.

Julebordsesongen tilsier økt behov for Natteravner ute i gatene. Bli med å ta ansvar og kanskje akkurat du kan være med å få noen trygt hjem. Vi vandrer hver fredag og lørdag i Oslo sentrum. Bli med du også, arbeid forebyggende og bidra til et tryggere Oslo ! 

Brosjyrer på flere språk 

Natteravnene Oslo sentrum kan nå levere Natteravn-brosjyrer på flere språk. Det har vært en etterspørsel og behovet er der, derfor vil vi gjerne sørge for at flere kan lese om Natteravnene og frivillighetsarbeid på sitt eget språk. Her på nettsiden kan du finne brosjyrene under menyen "Om Natteravnene". Ta kontakt, dersom du trenger brosjyrer til din Natteravngruppe.

Økt kursaktivitet i 2019

Vi planlegger økt kursaktivitet i 2019. Førstehjelpskurs, temakvelder og andre spennende kurs vil bli annonsert her på hjemmesiden og på Facebook. Følg med og meld deg på når du ser et kurs som passer deg. Vi har begrenset med antall plasser og derfor vil påmelding være nødvendig. Kursene vil være gratis.

Frivillighetens dag

5. desember er det FNs internasjonale dag for frivillighet og vi markerer dagen til ære for alle de fantastiske frivillige som bidra til et varmere og tryggere samfunn. Denne dagen ønsker vi velkommen til alle frivillige her på Natteravnkontoret i Oslo sentrum i tidsrommet kl. 1700-1900 og det blir "åpent hus" med forskjellige innslag. Lett bevertning med kaffe og vafler. Velkommen skal du være !