Godt nyttår til alle våre frivillige og samarbeidspartnere. Natteravnenes nyttårsforsett er å være enda mer synlige i ditt nærmiljø. Vi trenger derfor flere omsorgsfulle og engasjerte natteravner som vil gjøre en innsats i byer og nærmiljøer. Finnes det ikke en natteravngruppe der du bor? Foreldre, ildsjeler, frivilligsentraler eller FAU kan gå sammen om å opprette grupper der det er behov. Du kan lese mer om hvordan det gjøres på nettsiden vår. 


Økt kursaktivitet i 2019

Vi planlegger økt kursaktivitet i 2019. Førstehjelpskurs, temakvelder og andre spennende kurs vil bli annonsert her på hjemmesiden og på Facebook. Følg med og meld deg på når du ser et kurs som passer deg. Vi har begrenset med antall plasser og derfor vil påmelding være nødvendig. Kursene vil være gratis.

Oppstart av vandringer i 2019

De respektive Nærmiljøgruppene starter litt forskjellig, så sjekk i ditt nærmiljø. I Oslo sentrum var første vandring allerede fredag 4/1-19. Vi vandrer hver fredag og lørdag i tiden fremover. Vi ønsker velkommen til alle som ønsker å bidra til et tryggere samfunn.

Brosjyrer på flere språk 

Natteravnene Oslo sentrum kan nå levere Natteravn-brosjyrer på flere språk. Det har vært en etterspørsel og behovet er der, derfor vil vi gjerne sørge for at flere kan lese om Natteravnene og frivillighetsarbeid på sitt eget språk. Her på nettsiden kan du finne brosjyrene under menyen "Om Natteravnene". Ta kontakt, dersom du trenger brosjyrer til din Natteravngruppe.