Starte ny natteravngruppe?

Det finnes natteravngrupper over hele landet som organiseres av ildsjeler, Foreldrearbeidsutvalg (FAU), frivillighetssentraler eller andre frivillige organisasjoner. Størrelse og aktivitetsnivået på gruppene varierer mye, men alle grupper er like viktige i det samlede forebyggende arbeidet.

Noen natteravngrupper har faste vandringsdager og -tidspunkt, mens andre har vandringer på spesielle datoer som natt til 1. mai, eller når det er lokale arrangementer. Enkelte grupper vandrer over store geografiske områder, mens andre steker vafler til lokal ungdom og skaper et tilholdssted der natteravnene er. Felles for alle natteravngrupper er å gjøre byer og tettsteder til tryggere steder å være for alle som ferdes ute. De fleste natteravngrupper bruker beina som fremkomstmiddel, men det er også mulig å bruke sykler, motorsykler eller biler for å komme seg rundt.

Vandringene utføres i tråd med Natteravnenes formål og intensjoner. Alle vandrere bes gjøre seg kjent med disse. Ønsker du å starte en natteravngruppe i ditt nærmiljø? Ta kontakt med frivillighetskoordinator på bydel@natteravnene.no eller telefon 940 15 571 (50% arbeidstid).
HVEM KAN STARTE EN NY NATTERAVNGRUPPE ?
Natteravner på vandring
En natteravngruppe startes og drives av enkeltpersoner, Foreldrearbeidsutvalg ved skole (FAU), frivillighetssentraler eller andre frivillige organisasjoner. Det er en fordel å ha to eller flere administratorer som kan fordele arbeidsoppgavene mellom seg.
HVA SLAG UTSTYR TRENGER EN NATTERAVNGRUPPE ?
Nye natteravngrupper i Oslo og Akershus tilbys materiell og tjenester fra Natteravnkontoret i Oslo. Gruppene mottar alt de trenger for å tilrettelegge og gjennomføre vandringer. Tanken bak en slik ordning er at natteravngruppene skal kunne konsentrere seg om vandringene og slippe bekymringer om vandringskostnader.

Alle natteravner får refleksvester med natteravnlogo, natteravntasker med førstehjelpsutstyr, mobiltelefon og lommelykt, loggbok og oppbevaringsskap eller -boks.

Natteravngrupper andre steder i landet tar kontakt med Frivillighetskoordinator på bydel@natteravnene.no for bestilling av utstyr. Se vår materiellside.
HVA KAN FRIVILLIGHETSKOORDINATOR OG ADMINISTRASJONEN BIDRA MED ?
 • Tilrettelegge informasjonsskriv og hjelp til å sette opp vaktlister
 • Finne egnet lokale/base for natteravngruppen
 • Opprette kontakt med din kommune/bydel
 • Kontakt med lokal politistasjon/lensmannskontor
 • Rekruttering av nye natteravner
 • Deltakelse på informasjonsmøter
BRUK AV SOSIALE MEDIER
Følg oss på Facebook eller Instagram for informasjon om vandringer og annet som skjer i Natteravnene. I tillegg har flere lokale grupper egne kontoer som brukes til rekruttering organisering og kontakt mellom de frivillige.

Vi oppmuntrer våre frivillige til å legge ut bilder og statusoppdateringer om vandringer eller linker til andre saker knyttet til frivillighet og forebygging. Bruk #natteravnene på Instagram eller tagg oss på Facebook.

HVEM KAN STARTE EN NY NATTERAVNGRUPPE?

En natteravngruppe startes og drives av enkeltpersoner, Foreldrearbeidsutvalg ved skole (FAU), frivillighetssentraler eller andre frivillige organisasjoner. Det er en fordel å ha to eller flere administratorer som kan fordele arbeidsoppgavene mellom seg.

HVA SLAG UTSTYR TRENGER EN NATTERAVNGRUPPE ?

Nye natteravngrupper i Oslo og Akershus tilbys materiell og tjenester fra Natteravnkontoret i Oslo. Gruppene mottar alt de trenger for å tilrettelegge og gjennomføre vandringer. Tanken bak en slik ordning er at natteravngruppene skal kunne konsentrere seg om vandringene og slippe bekymringer om vandringskostnader.

Alle natteravner får refleksvester med natteravnlogo, natteravntasker med førstehjelpsutstyr, mobiltelefon og lommelykt, loggbok og oppbevaringsskap eller -boks.

Natteravngrupper andre steder i landet tar kontakt med Frivillighetskoordinator på bydel@natteravnene.no for bestilling av utstyr. Se vår materiellside.

HVA KAN FRIVILLIGHETSKOORDINATOR OG ADMINISTRASJONEN BIDRA MED ?

 • Tilrettelegge informasjonsskriv og hjelp til å sette opp vaktlister
 • Finne egnet lokale/base for natteravngruppen
 • Opprette kontakt med din kommune/bydel
 • Kontakt med lokal politistasjon/lensmannskontor
 • Rekruttering av nye natteravner
 • Deltakelse på informasjonsmøter

BRUK AV SOSIALE MEDIER

Følg oss på Facebook eller Instagram for informasjon om vandringer og annet som skjer i Natteravnene. I tillegg har flere lokale grupper egne kontoer som brukes til rekruttering organisering og kontakt mellom de frivillige.

Vi oppmuntrer våre frivillige til å legge ut bilder og statusoppdateringer om vandringer eller linker til andre saker knyttet til frivillighet og forebygging. Bruk #natteravnene på Instagram eller tagg oss på Facebook.

Alle natteravner er forsikret gjennom Gjensidige forsikring ute på vandring.

Kontaktinformasjon:
Besøksadresse:
Storgata 28A, 0184 Oslo
(inngang Lybekkergata)
Telefon: 23 00 21 20
E-mail: post@natteravnene.no
Choose a location
Natteravnene
59.913826, 10.752600